ใบความรู้
ใบงาน

Advertisements

ใบความรู้
ใบงาน

ใบความรู้
ใบงาน

อุปกรณ์เสริมของเครื่องคอมพิวเตอร์

ใบความรู้
ใบงาน

หน่วยประมวลผล

ใบความรู้
ใบงาน

มารู้จักส่วนประกอบภายในคอมพิวเตอร์กันเถอะ

ใบความรู้
ใบงาน

สาระการเรียนรู้
1.  ชนิดของคอมพิวเตอร์
2.  ระบบและอง๕ืประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

ใบความรู้
ใบงาน